Internet Archive BookReader

1260.2 3 Paramartha Sangrah Vivritti Pratyabhijna Sutra Vimarshini Yogiraj Rajanak Abhinavgupta Sharada Manuscript